Ιωσηφίδης Λέανδρος

Πολιτικός Μηχανικός B.Sc , M.Sc

Leandros Iosifidis

Προσωπικά στοιχεία

Ημερομηνία γέννησης    :    23.10.1960

Τόπος Γέννησης             :    Πειραιάς Αττικής

Σπουδές

1978-1980- G.C.E. (General Certificate of Education)

Γενικό Απολυτήριο Σπουδών σε επίπεδο “Α”

ΤεχνολογικόΚολέγιο Cambridge-Αγγλία

1980-1984- B.Sc. (Bachelor of Science in Civil Engineering)

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού

Πανεπιστήμιο  “Swansea” -Ουαλία

1984-1986- M.Sc. (Master of Science in Civil Engineering)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικού

Πανεπιστήμιο “Swansea” – Ουαλία

Διπλωματική – Δημοσιεύσεις

 1986-Διπλωματική εργασία

“Μελέτες έργων Πολιτικού Μηχανικού με πεπερασμένα στοιχεία”

Μεταπτυχιακή εργασία στο Πανεπιστήμιο “Swansea” – Ουαλία .

1987 – Δημοσίευση

“Ανάλυση κάμψης πλακών με τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία”

Computer and Structures,( Vol.26, No.4, pp 681-691, 1987 ).

Μέλος

 1984 – I.C.E. (Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών Μεγάλης Βρετανίας).

1986 – T.E.E. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)

 

Ξένες γλώσσεςΥπολογιστές

 Αγγλικά  :  Certificate of Proficiency in English

Cambridge Board (Cambridge-U.K. – 1979)

Γαλλικά  :  Diplome de fin d’etudes de Francais (Athenes – 1978)

Υπολογιστές : Word , Excel , Access,  Internet , κλπ .

Τομείς Εξειδίκευσης

 – Εκπόνηση μελετών και Συντονισμός για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Μελέτες Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Θερμομόνωσης, κλπ. Διεκπεραίωση φακέλων σε Πολεοδομικά Γραφεία και Δημόσιες Υπηρεσίες

 – Επίβλεψη και κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού 

(Οικοδομικά, Υδραυλικά, Οδοποιία ).

Βεβαίωση από το ΥΠΕΧΩΔΕ  για εγγραφή  στο Μ.Ε.Κ.  στην Δ και ανώτερη

βαθμίδα για έργα  Οικοδομικά Υδραυλικά και Οδοποιίας .

– Μηχανικός Ποιοτικού Ελέγχου σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού

 • Χωματουργικά (Εκσκαφές-Επιχώσεις- Οδοποιία ),
 • Σκυροδετήσεις (Κτιριακά –Σήραγγες – Γέφυρες -Τοιχία-κλπ) ,
 • Οικοδομικά (Τοιχοποιίες- Επιχρίσματα – Μονώσεις- Επενδύσεις-Κουφώματα- Εγκαταστάσεις- Χρωματισμοί- κλπ ),
 • Δίκτυα κοινής ωφέλειας (Ύδρευση – Αποχέτευση-κλπ),
 • Έργα Οδοποιίας -Ασφαλτικά.

 – Συντονισμός μελετών οδικών έργων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

  για την απόκτηση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς

(Επιβλέπουσα Αρχή, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΡΟΧΑΙΑ, ΗΛΠΑΠ, ΟΑΣΑ, κλπ.).

– Συντονισμός και παρακολούθηση υλοποίησης οδικών και κυκλοφοριακών έργων . 

 Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπεργολάβους (Επιβλέπουσα Αρχή,  ΥΠΕΧΩΔΕ, ΤΡΟΧΑΙΑ, ΗΛΠΑΠ, ΟΑΣΑ, SIEMENS, Διαγράμμιση, Ασφαλτικά κλπ.).

– Συντονισμός και παρακολούθηση υλοποίησης παράκαμψης δικτύων κοινής ωφέλειας .

Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπεργολάβους . (Επιβλέπουσα Αρχή,  ΥΠΕΧΩΔΕ, ΗΛΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΗΜΟΙ, κλπ)

Επαγγελματική Εμπειρία

15 ΧΡΟΝΙΑ  ( ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 έως σήμερα)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ “

 

-“ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΝΙΑ ”

ΕΡΓΟ : Κατασκευή συγκροτήματος δύο κατοικιών 450 μ2

Μηχανικός υπεύθυνος για την γενική  επίβλεψη της κατασκευής , την εξεύρεση – τον συντονισμό  και την παρακολούθηση των υπεργολάβων , την σύνταξη συμφωνητικών, την σύνταξη επιμετρήσεων – λογαριασμών, την εξεύρεση – παραγγελία  υλικών κατασκευής, την οργάνωση του εργοταξίου , κλπ

 

-“ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ”

ΕΡΓΟ : Κατασκευή μονοκατοικίας 280  μ2

Μηχανικός υπεύθυνος για την έκδοση των αδειών,  την γενική  επίβλεψη της κατασκευής , την εξεύρεση – τον συντονισμό  και την παρακολούθηση των υπεργολάβων , την σύνταξη συμφωνητικών, την σύνταξη επιμετρήσεων – λογαριασμών, την εξεύρεση – παραγγελία  υλικών κατασκευής, την οργάνωση του εργοταξίου , κλπ

 

“ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ”

 ΕΡΓΟ : Κατασκευή συγκροτήματος δύο κατοικιών 750 μ2

Μηχανικός Υπεύθυνος για την Διασφάλιση και τον Έλεγχο Ποιότητας του έργου .

“ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ Π. ΦΑΛΗΡΟ”

ΕΡΓΟ : Κατασκευή πενταόροφου με Πυλωτή και Υπόγειο – 900 μ2

Μηχανικός υπεύθυνος για την έκδοση των αδειών, την γενική  επίβλεψη της κατασκευής , την εξεύρεση – τον συντονισμό  και την παρακολούθηση των υπεργολάβων , την σύνταξη συμφωνητικών, την σύνταξη επιμετρήσεων – λογαριασμών, την εξεύρεση – παραγγελία  υλικών κατασκευής, την οργάνωση του εργοταξίου , κλπ

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ”

 ΕΡΓΟ : Κατασκευή-παράδοση  Ιδιωτικών  κτιρίων 600 μ2

Εργοταξιάρχης Μηχανικός υπεύθυνος για την έκδοση των αδειών, την γενική  επίβλεψη της κατασκευής , την εξεύρεση – τον συντονισμό  και την παρακολούθηση των υπεργολάβων , την σύνταξη συμφωνητικών, την σύνταξη επιμετρήσεων – λογαριασμών, την εξεύρεση – παραγγελία  υλικών κατασκευής, την οργάνωση του εργοταξίου , κλπ .

– “ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ”

ΕΡΓΟ : Κατασκευή-παράδοση  ηχοπετασμάτων

 1. ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ –ΑΝΤΙΡΡΙΟ ( Κ/ΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ )
 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ ( ΤΕΡΝΑ ΑΕ)

Μηχανικός υπεύθυνος για την γενική διοίκηση και επίβλεψη της κατασκευής , την εξεύρεση – τον συντονισμό  και την παρακολούθηση των υπεργολάβων , τον ποιοτικό έλεγχο , την σύνταξη συμφωνητικών, την σύνταξη επιμετρήσεων – λογαριασμών, την εξεύρεση – παραγγελία  υλικών κατασκευής, την οργάνωση του εργοταξίου , κλπ

2 ΧΡΟΝΙΑ (ΦΕΒ.2002 έως ΜΑΡΤΙΟ 2004)

Μ.Ο.Δ Α.Ε  (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης Α.Ε)

Υπεύθυνος Μηχανικός για την Διαχείριση και παρακολούθηση των  Κοινοτικών προγραμμάτων της Διαχειριστικής Αρχής   « Urban  ΙΙ » , που αφορούν πολεοδομικές και λοιπές  παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης σε αστικές περιοχές  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – Γ’ Κ.Π.Σ

 

1 ½ ΧΡΟΝΟ (ΟΚΤ. 2000 έως ΔΕΚ. 2001)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

“ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ”

ΕΡΓΟ :  » Επανατοποθέτηση Αρχαιοτήτων στην πλατεία Συντάγματος »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  Μετρό Αθηνών – Αττικό Μετρό

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  Υπουργείο Πολιτισμού

Προϋπολογισμός :  352.000.. ΕΥΡΩ.

Υπεργολάβος Οικοδομικών εργασιών (Χωματουργικά, παρακάμψεις δικτύων, σκυροδετήσεις, πλακοστρώσεις, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κλπ.)

 2 ΧΡΟΝΙΑ (ΩΚΤ.1998 έως ΙΟΥΛΙΟ 2000 )

HOCHTIEF GmbHΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προϋπολογισμός : 3,259 ΕΚΑΤ.DM

 • Μηχανικός Κατασκευής στο κτίριο 1 Αφίξεων-Αναχωρήσεων- Satellite (4000  μ2). Επίβλεψη διαφόρων υπεργολάβων           (σκυροδετήσεις, τοιχοποιία, επιχρίσματα, μονώσεις, ασφάλεια, κλπ.).
 • Μηχανικός Υπεύθυνος για την Διασφάλιση και τον Έλεγχο Ποιότητας σε όλα τα χωματουργικά έργα, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και δίκτυα κοινής ωφελείας του αεροδρομίου .
 • Αναπληρωτής Προϊστάμενος της επιτόπου ομάδας του Ο.Π.Ε και Μηχανικός Ελέγχου Ποιότητας κατασκευών  .
 • Υπεύθυνος για την παραλαβή των ξυλοτύπων και των οπλισμών των τεχνικών έργων (Σήραγγες, Γέφυρες, Υποσταθμοί, Προτεταμένοι δοκοί, Τοιχία ,κλπ)
 • Υπεύθυνος για την επιθεώρηση των εργασιών θεμελιώσεων με πασσάλους και αντιστηρίξεις τεχνικών έργων.
 • Συμμετοχή στην σύνταξη Προγραμμάτων Ελέγχου Ποιότητας των έργων και στις επιθεωρήσεις .
 • Υπεύθυνος για την σύνταξη Αναφορών μη Συμμόρφωσης και για την έγκριση ή όχι της λήψης διορθωτικών ενεργειών.

 

 6 ½ ΧΡΟΝΙΑ (ΜΑΡΤΙΟ 1992 έως ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 1998)

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

“ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ”

Προϋπολογισμός :  2,2 ΔΙΣ  ΕΥΡΩ

 • Μηχανικός Υπεύθυνος κατασκευής στον Σταθμό Λαρίσης .
 • Μηχανικός Υπεύθυνος Συντονισμού Μελετών και Υλοποίησης των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε όλους τους Σταθμούς του Μετρό, στα Φρεάτια Εξαερισμού και στις παρακάμψεις των δικτύων κοινής ωφελείας (ΔΕΦΑ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, κλπ).
 •  Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας στις εβδομαδιαίες συσκέψεις των εμπλεκομένων φορέων (1992-1998).  Προϊστάμενος των συσκέψεων από το 1996 έως το 1998 .

 

6 ΧΡΟΝΙΑ (1986 έως 1992)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ -Συνεργάτης αρχιτεκτονικών τεχνικών γραφείων:

 •    Π. Κορωναίου στον Πειραιά.
 •    Κ. & Γ. Ιωσηφίδη στον Πειραιά.
 • Μηχανικός Υπεύθυνος για την εκπόνηση -συντονισμό μελετών διαφόρων μεγάλων οικοδομικών έργων , συντονισμό με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και επίβλεψη της κατασκευής των έργων.
Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s