Κορμπάς Νικόλαος


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :    1950

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:              ΝΗΡΗΙΔΩΝ  94  Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΑΘΗΝΑ        

ΜΕΛΟΣ :                    Τ.Ε.Ε – ΣΑΔΑΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ :                 Ιταλικά [ σπουδές στην Ιταλία ]

                                       Αγγλικά

email                          nikorbas@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :     

α. Μέση Εκπαίδευση:       Βαρβάκειος  Πρότυπος Σχολή                                                                         

β. Ανώτατη Εκπαίδευση :   Αρχιτεκτονική Σχολή Παν/μίου  Φλωρεντίας – Ιταλία                                                                                                                   

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1.-   Αποτύπωση  – Αρχιτεκτονική Πρόταση     και   Μελέτη   Εφαρμογής   –   Αποκατάστασης    της     Γέφυρας    CAPPIANO     στο FUCECCHIO    της   πόλης   EMPOLI    στην   ΤΟΣΚΑΝΗ    που κατασκευάστηκε το 1640 από τον Αρχιτέκτονα και Μηχανικό  SanGallo (Κύριος Έργου: Νομαρχία Τοσκάνης – Φλωρεντία)

2.- Αποτύπωση και Μελέτη – Κατασκευή Μακέτας κτιρίου και κήπων του PALAZZO PITΤI στη Φλωρεντία. (Κύριος Έργου: Νομαρχία Τοσκάνης – Φλωρεντία

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Ο Οικοδομικός Κύκλος στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1970

Η Οικοδομική Δραστηριότητα και η Οργάνωση της Οικοδομικής Παραγωγής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2011

1.         Δήμος Π. Φαλήρου – νέο κλειστό Γυμναστήριο 1500 θέσεων :

πλήρης Αρχιτεκτονική Μελέτη και διεύθυνση σύνταξης μελετών των άλλων Κατηγοριών [ Στατικά – Η/Μ Εγκαταστάσεις – Τεύχη   Δημοπράτησης – Μελέτη Λειτουργίας και Ασφάλειας Εγκατάστασης]

2.         Δήμος Νέας Σμύρνης – νέο κλειστό Γυμναστήριο 3.000 θέσεων :

Αρχιτεκτονική προμελέτη – Τεύχη.

2009 – 2010 :

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος – Γραφείο Γενικής Γραμματέως κ. Αικ. Διαμαντοπούλου

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε Δημόσια Έργα και έργα προγράμματος ΕΣΠΑ [Μελέτες – Τεύχη – Εργολαβίες]

2008 – 2009 :

Δ/νση έργων και Project Manager σε ιδιωτικές Εταιρείες

2000 – 2008 :

Αρχιτέκτων Μελετητής και επιβλέπων έργων στην Ειδική Υπηρεσία Ολυμπιακών Έργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  [ ΕΥΔΕ / ΑΟΕΕ ] 

  • Μελέτες – Επιβλέψεις Ολυμπιακών Αθλητικών Έργων
  •  Τεχνική υποστήριξη για όλες τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις κατά τη σύνταξη Φακέλων Υποψηφιότητας των Διεθνών Διοργανώσεων :

EURO FOOTBALL 2008 – GREECE AND TURKEY

-ATHENS 2010 YOUTH OLYMPIC GAMES

MEDITERRANEAN GAMES 2013 VOLOSLARISSA

1980  – 2000  

Πρόσληψη και Ανάληψη καθηκόντων         Αρχιτέκτονα  Μελετητή στο   Αρχιτεκτονικό   Τμήμα   της   Δ/νσης   Μελετών   Τεχνικών Έργων     στην     Γενική     Γραμματεία     Αθλητισμού.  (Μόνιμος Υπάλληλος)

1976 – 1980

Στρατιωτική θητεία

Εργασία σε ιδιωτικές Εταιρείες Αρχιτεκτονικών Μελετών                           

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

[κατά τη διάρκεια της 29ετούς θητείας στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού]

1. Προϊστάμενος Γραφείου Αρχιτεκτόνων της Γ.Γ.Α. για τη Σύνταξη των Προμελετών Ολυμπιακών Έργων του Φακέλου Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 1996.

2.  Συμμετοχές  και Εισηγήσεις  σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

3.  Συμμετοχή στο 20ο Διεθνές Συνέδριο της  UIA.
(Διεθνής  Ένωση Αρχιτεκτόνων) στο Πεκίνο τον Ιούνιο 1999.

4. Διάφορα     Άρθρα     και     Δημοσιεύσεις     στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» γύρω από το θέμα «Αθλητισμός και Περιβάλλον».

5.   Δημοσιεύσεις  στο  Αρχιτεκτονικό  Περιοδικό   SPAZIO SPORT

του Κέντρου Μελετών της CΟΝΙ (Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή Ιταλίας).

6.   Μέλος  της  5μελούς  Επιτροπής   της   Γ.Γ.Α.   για  την εκπόνηση του προγράμματος Ανάπτυξης Εθνικής Αθλητικής Υποδομής «ΕΛΛΑΔΑ 2004»

7.  Εκπαιδευτική  Δραστηριότητα  : 

Καθήκοντα Καθηγητού στις Σχολές ΑΚΤΟ – μάθημα Οικοδομικής του 3ου έτους σπουδών κατά τα έτη 1994, 1995  και 1996.   

8.  Άρθρα σε περιοδικά και Εφημερίδες

9. Ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες

Advertisement