Σακαδάκης Γεώργιος

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Σπούδασε στο ΑΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Κατοικεί και εργάζεται στο Π. Φάληρο όπου διατηρεί το δικό του ασφαλιστικό γραφείο.