Τουρκοκώστα Μαγδαλινή

Ιδιωτική υπάλληλος, Διακοσμήτρια