Γαλαίος Νικόλαος

Επιχειρηματίας

Δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών