Μαζί … συμμετέχουμε

Advertisement

Πόλη – Δήμος : Κατευθύνσεις για ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το κείμενο που ακολουθεί [ σε ακριβή μετάφραση] είναι η παρουσίαση της Έκθεσης των προτάσεων παρέμβασης για την Ανάπτυξη μιας Πόλης –Δήμου το οποίο ανατέθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Επιστημονική Επιτροπή του Δήμου Φλωρεντίας – Ιταλία. Για τη σύνταξη της πλήρους Έκθεσης – με 108 σελίδες – συνεργάστηκαν : οι Εργατικές Ομοσπονδίες, το Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας, το Εμπορικό Επιμελητήριο και η Ένωση Βιοτεχνών του Δήμου Φλωρεντίας.

Η διακυβέρνηση των πόλεων γίνεται όλο και πιο δύσκολη γιατί οι σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών τους – οικονομικών και κοινωνικών – γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Από την άλλη, είναι προφανές πως το μέλλον κάθε πόλης βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά της χέρια. Εξαρτάται, βέβαια, κάθε φορά, από την ικανότητα της Διοίκησης της πόλης να εκφράσει Συνεκτικότητα και Πρόγραμμα. Σε μια εποχή, που, με την οικονομική παγκοσμιοποίηση φθείρονται τα εθνικά κρατικά συμφέροντα, οι πόλεις πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Βέβαια, θα υπάρχει πάντα το κράτος που ως αλεξιπτωτιστής θα παρεμβαίνει και επιπλέον θα αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Πόλης – Δήμου και Περιφέρειας προκειμένου να προσελκύσει οικονομικές δραστηριότητες. Τα ρίσκα εδώ είναι πιθανά, όμως, είναι πιθανές και οι νέες ευκαιρίες που θα εμφανιστούν μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό.Είναι , πράγματι, αλήθεια πως οι επιχειρήσεις και οι οικονομικές δραστηριότητες γίνονται ολοένα και πιο κινητικές στον τομέα της αναζήτησης ευνοϊκότερων συνθηκών λειτουργίας, όμως, είναι και πιο ευαίσθητες, από ότι στο παρελθόν,απέναντι στο εξωτερικό περιβάλλον και τις διαμορφωμένες συνθήκες. Όχι μόνο στις οικονομικές – όπως οι υποδομές, οι υπηρεσίες, η προσφορά και ποιότητα εργασίας – αλλά επίσης και στο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η ποιότητα της ζωής στην πόλη, η κοινωνική συνεκτικότητα και η πολιτιστική δυναμική, αποτελούν παραμέτρους ολοένα και πιο σπουδαίους για την οικονομική ανάπτυξη.

Εδώ, ακριβώς, προκύπτουν οι νέες ευκαιρίες για την ίδια την Πόλη : να καταφέρει να ολοκληρώσει και να συντονίσει αποτελεσματικά τις οικονομικές,πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Είναι φυσικό πως δεν είναι και τόσο εύκολο και πως οι τοπικές κυβερνήσεις δεν θα τα καταφέρουν μόνες τους. Τα εργαλεία των υφιστάμενων Στρατηγικών Σχεδίων είναι πεπαλαιωμένα και άκαμπτα, ενώ οι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν. Ιδίως όταν πρόκειται για Πόλεις – Δήμους όπου τα όρια των Δήμων χάνονται μέσα στην ευρύτερη Μητρόπολη όπως η Αθήνα.Μπροστά σε αυτό το πρόβλημα και τις δυσκολίες που περιορίζουν τις δυνατότητες των τοπικών κυβερνήσεων, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις δρομολόγησαν νέες μορφές Στρατηγικού Σχεδιασμού ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε το νέο αυτό εργαλείο ως απαραίτητο εργαλείο για μια τοπικά κυβέρνηση.

Πρόκειται για μια διαδικασία εθελούσιας συνεργασίας μεταξύ των διάφορων Τομέων Δημόσιων και Ιδιωτικών που συμφωνούν μεταξύ τους σε μια πορεία που και οι δύο συμμερίζονται. Καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους και αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν μια σειρά από ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Με τον τρόπο αυτόν, επιχειρείται κάθε φορά να αντιμετωπιστεί όχι μόνο το πρόβλημα του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δημόσιων θεσμών, που είναι δύσκολο να επιτευχθεί μόνο με την ιεραρχική οδό, αλλά επίσης και να συνδυάσει και συνδέσει τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τα οικονομικά,κοινωνικά και πολιτιστικά συμφέροντα.Ο ρόλος των ιδιωτικών παραγόντων είναι αποφασιστικός όχι μόνο ως προς τους οικονομικούς πόρους που πρόκειται να επενδυθούν, αλλά και για την ενημέρωση και τη συγκατάθεση που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθούν επαρκείς και συντονισμένες οικονομικές παρεμβάσεις . Η συνεργασία [ και συνεπιχειρηματικότητα] μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και η ολοκλήρωση των Τομεακών πολιτικών μέσα σε ένα συμμεριστικό και συντονισμένο πλαίσιο είναι συνεπώς τα κρίσιμα ζητήματα για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν μέχρις εδώ, προφανώς δεν θέτουν ζήτημα υποκατάστασης των αποφάσεων των συνελεύσεων των τοπικών κυβερνήσεων και ούτε φυσικά τις αμφισβητούν. Ο ρόλος τους είναι να εμπλουτίσουν και εφοδιάσουν τις κυβερνήσεις αυτές με νέες ιδέες και πληροφορίες , προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες συναινέσεις και πρόσθετους οικονομικούς πόρους. Η κινητικότητα της Τοπικής Κοινωνίας και η πλέον ευρεία συμμετοχή των πολιτών σε ζητήματα απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη βελτίωση ποιότητας ζωής αποτελούν αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των παραπάνω μεθόδων.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός δεν συνεπάγεται ένα είδος πληρεξουσίου ή υποχρέωσης των Δημόσιων Λειτουργιών σε διαφορετική κατάσταση από αυτήν για την οποία δημοκρατικά έχουν επιλεχθεί και ούτε εμφανίζεται ως τεχνοκρατικό πείραμα που εμπιστεύεται την ικανότητα ενός συστημικού σχεδιασμού«ειδικών». Αντιθέτως, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός επιβάλλεται να συναινεί εμφανώς με τους θεσμούς της Τοπικής Κυβέρνησης , να συνδιαλέγεται και να αποφαίνεται σε Προγράμματα και Πράξεις που μπορούν να αποκομίσουν πλεονεκτήματα από μια ευρεία πλειοψηφία τόσο των δημόσιων παρεμβάσεων μεταξύ τους όσο και των ιδιωτικών.

Τελειώνοντας, ας τονιστεί πως πολλές ευρωπαϊκές πόλεις προχώρησαν τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση αυτού του είδους Στρατηγικού Σχεδιασμού μεταξύ των οποίων είναι η Βαρκελώνη, η Γλασκώβη, η Φραγκφούρτη, το Τορίνο,το Μονακό, η Λιόν, το Μιλάνο η Ρώμη, η Φλωρεντία και άλλες. Τα επεξεργασμένα Προγράμματα και η εμπειρία από τις πόλεις αυτές είναι και μεγάλη και δημοσιοποιημένη έτσι ώστε κάθε τοπική κυβέρνηση να μπορεί να τη μελετήσει. Φτάνει να το θέλει αλλά και να αποδεχτεί πως η ανάπτυξη επιτυγχάνεται μόνο με νέους σύγχρονους τρόπους, ρεαλιστικούς και προπάντων απαγκιστρωμένους από παλιά πρότυπα και επιλεκτικές λύσεις.

Νίκος Κορμπάς

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στο πλευρό του πολίτη και των τετράποδων φίλων τους

Με τον Νόμο 4039/2012 δόθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα της περισυλλογής, της ηλεκτρονικής σήμανσης και της κτηνιατρικής περίθαλψης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Τι  πρέπει να κάνει ο Δήμος που «νοιάζεται»;

Να εφαρμόσει τη φράση:  «Κανένα αδέσποτο στο δρόμο».

Πως;

Ακολουθώντας  μια σειρά από ενέργειες, όπως:

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ενεργοποίηση  συλλογικής προσπάθειας με συμμετοχή δικτύου εθελοντών.

Σύσταση 5/ μελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος στην οποία θα συμμετέχουν  1  κτηνίατρος, 1 εκπρόσωπος του Δήμου, 1 εκπαιδευτής σκύλων και 2 μέλη φιλοζωικών οργανώσεων.

Συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής αδέσποτων ζώων   και τήρηση βιβλίου.

Έλεγχος για την ύπαρξη τσιπ και τοποθέτηση αν δεν υπάρχει σε αδέσποτους σκύλους.

 Στειρώσεις, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις.

Περίθαλψη  τραυματισμένων αδέσποτων ζώων   και προσωρινή φιλοξενία  σε πάρκο  περίθαλψης και διαμονής αδέσποτων που θα τηρεί όλες τις  προδιαγραφές υγιεινής.

Υιοθετήσεις αδέσποτων  στα όρια του Δήμου   με e- εφαρμογή που  θα δημιουργηθεί και θα παρακολουθείται συνεχώς.

Τοποθέτηση ταϊστρών  (φαγητό και νερό) στις γειτονιές της πόλης  φροντίζοντας να τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας.  Η τροφοδοσίας τους θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου και τη συμμετοχή εθελοντών.

Τοποθέτηση   σταθμών   διάθεσης σακούλας για τη περισυλλογή των  περιττωμάτων των κατοικίδιων  ζώων.

Προσπάθεια ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων για τη δημιουργία  και λειτουργία προσωρινού καταφυγίου ζώων.

Σχεδιασμός  και υλοποίηση ημερίδων,  δράσεων  και επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται στους μαθητές   των σχολείων της πόλης μας  με στόχο την ανάδειξη της φιλοζωίας   και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση  τους στην αντιμετώπιση των αδέσποτων  ζώων συντροφιάς .

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τους γειτονικούς δήμους ώστε να γίνεται καλύτερη η διαχείριση της περισυλλογής και της στείρωσης των αδέσποτων ζώων.

μαζί …  νοιαζόμαστε  

ώστε  να μην υπάρχει κανένα αδέσποτο ή κακοποιημένο ζώο στο δρόμο.

της Εύης Δούκογλου

Υποψήφιας Δημοτικού Συμβούλου
μαζί … με προοπτική για ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Νέες Ελπίδες – Νέοι Δρόμοι

Στα χρόνια που έρχονται είναι αναγκαίο ένα νέο Βήμα προς τα εμπρός.Είναι αναγκαία η απελευθέρωση δημιουργικών Δυνάμεων και Ενεργειών με ταυτόχρονη έξυπνη και δίκαιη ανάπτυξη που θα βελτιώσουν τις σημερινές δύσκολες καταστάσεις κάτω από τις οποίες ζούμε.
Οι καιροί απαιτούν μια Καλή Δημοτική Πολιτική !
Μια πολιτική που απευθύνεται στον καθένα δείχνοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα των συμμετοχικών διαδικασιών προκειμένου να αποκτήσουμε έναν μεγαλύτερο «Δημόσιο Χώρο» όπου οι υπηρεσίες θα απευθύνονται σε όλους, θα εξυπηρετούν όλους και θα στοχεύουν αποκλειστικά στην ανάπτυξη του κοινού Κοινωνικού Αγαθού.
Η τοπική Διακυβέρνηση μπορεί και πρέπει να ασκήσει τον ρόλο της ώστε να ανοίξει τους δρόμους για μια ανάπτυξη δημιουργική και δυναμική, να απαντήσει στις τοπικές ανάγκες και να εγγυηθεί την προσφορά Υπηρεσιών πάντα μέσα στα όρια που ορίζονται από τους Νόμους.
Να δημιουργήσει ένα Δίκτυο πραγματικότητας στην εργασία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό, αλλά και στην υπεράσπιση της περιοχής μας απέναντι στην εκμετάλλευση της γης και την καταπάτηση των δημόσιων χώρων.
Έτσι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να σχεδιάσουμε όλοι μαζί μια συγκεκριμένη μορφή του Δήμου για τον οποίο ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε.
Να γιατί ζητάμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, γιατί πιστεύουμε πως η μόνη διέξοδος από τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση βρίσκεται στην ενότητα των καλλίτερων δυνάμεων :
Αυτών που πηγάζουν από τους πολίτες της περιοχής μας σε συνεργασία με εκείνες της Τοπικής Διοίκησης.
Αυτή είναι η συμμετοχική ανάπτυξη που θα εγγυηθεί καλλίτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και καλλίτερες στρατηγικές επιλογές για τον τόπο μας. Αυτή η Συμμετοχή παίρνει τον χαρακτήρα μιας μικρής επανάστασης, μιας νέας αντίληψης όπου η πολιτική εφαρμόζεται σαν τέχνη της συνεργασίας στην τοπική κοινωνία με απώτερο στόχο την κοινή ανάπτυξη.
Μόνο μαζί μπορούμε να το καταφέρουμε.
Από την πλευρά τους οι πολίτες να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σαν ενεργοί πολίτες στην πόλη τους.
Το μέλλον σημαίνει ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ !

Νίκος Κορμπάς
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
μαζί … με προοπτική για ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Αρχιτέκτων  μηχανικός    

Tο διακύβευμα των εκλογών της αυτοδιοίκησης και το έλλειμμα στο δημόσιο διάλογο

Στις 26 Μαΐου και στις 2 Ιουνίου αναμένεται να εκλεγούν οι νέες διοικήσεις των δήμων και των περιφερειών της χώρας χωρίς ωστόσο να έχει απασχολήσει το δημόσιο διάλογο το διακύβευμα της αναμέτρησης αλλά και το «κομβικό σημείο» στο οποίο βρίσκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα σε μια πολιτικά συμπυκνωμένη περίοδο αλλά με έντονη φόρτιση οι εκλογές της Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται ως μικρογραφία και κακέκτυπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής ενώ στην πραγματικότητα έχουν έντονο ενδιαφέρον για ουσιώδη ζητήματα και σε κοινωνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.

Πολιτικές για την πράσινη ενέργεια, την ανακύκλωση απορριμμάτων, την προσαρμογή εφαρμογών για «έξυπνες πόλεις», η ανάγκη για κοινωνική πολιτική από τους δήμους με πόρους κατευθυνόμενους προς αυτή (Παιδεία, Υγεία, Αθλητισμός, η δημιουργία πλέγματος κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο) αλλά και η ανάγκη για πραγματική αυτονομία των δήμων και την αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την Αυτοδιοίκηση αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη ημέρα των εκλογών αλλά δυστυχώς καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο στον δημόσιο διάλογο.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι τοπικοί αντιπρόσωποι χωρίς να λείπουν οι εξαιρέσεις (αν και ελάχιστες) εμφανίζονται να μην αντιλαμβάνονται το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και αναπαράγουν τις συνθήκες του παρελθόντος και εμφανίζονται να μην αντιλαμβάνονται ότι σε όλο αυτό το κομματικό «παίγνιο» ο πραγματικός χαμένος είναι ο ίδιος ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο Πολίτης. Η άσκοπη και στην πραγματικότητα αντι-πολιτική μετατροπή των τοπικών εκλογών σε μάχη κομματικών διαστάσεων αποπροσανατολίζει από το βασικό δίληµµα της αναμέτρησης.

Για να κατανοήσουμε τα ελλείμματα του δημόσιου διαλόγου και το νέο τοπίο που διαμορφώνεται είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από την πλευρά της ΕΕ για να αμβλυνθούν οι διαφορές εντός των κρατών μελών της για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 προϋπολογίζει να διατεθούν κεφάλαια ύψους 331 δισ. ευρώ προσαρμόζοντας τις παρεμβάσεις της στις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες και κατευθύνει τους πόρους για να στηρίξει αναπτυξιακές στρατηγικές που διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές.

Επίσης, πολλές από τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας –καταπολέμηση του αποκλεισμού, κλιματική αλλαγή, ενσωμάτωση των μεταναστών– θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο των πόλεων και των μητροπολιτικών περιοχών της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαική Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί περαιτέρω η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Το 6 % του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα διατεθεί για επενδύσεις στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη με τις πόλεις να θεωρούνται ως μηχανές παραγωγής ανάπτυξης και καινοτομίας ενώ ταυτόχρονα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ίδιες πιεστικές προκλήσεις, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και άλλα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι η πλειονότητα των επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής θα προσανατολίζονται στους στόχους για «μια εξυπνότερη και πιο πράσινη Ευρώπη» και αυτές προσαρμοσμένες σε τοπικό επίπεδο. Με βάση τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ στην πρότασή της για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της το 25 % των κοινοτικών δαπανών θα συνεισφέρουν στη δράση για το κλίμα.

Παρατηρούμε ότι σε όλους τους νέους θεματικούς στόχους υπάρχει ενδιαφέρον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η εξειδίκευση τους αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες για τους δήμους. Η αξιοποίηση αυτή είναι προφανές ότι δεν θα γίνει αυτόματα. Χρειάζεται συγκεκριμένη προετοιμασία, σχεδιασμό και παρέμβαση.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται λοιπόν σε ένα κομβικό σημείο. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν συσσωρευμένες παθογένειες, αδυναμίες και στρεβλώσεις, οι οποίες κατέστησαν ακόμα πιο ορατές και σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικές, υπό το βάρος των επιπτώσεων της μακροχρόνιας κρίσης και από την άλλη ένα νέο τοπίο που διαμορφώνεται μέσα στην ΕΕ το οποίο επιζητεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει δράσεις σε όλα τα επίπεδα.

Στα τέλη Μαΐου, αυτό που ουσιαστικά θα αποφασίσουν οι πολίτες θα κρίνει το στοίχημά της επόμενης πενταετίας: Την ορθή αξιοποίηση των πόρων που θα διαχειριστεί η Αυτοδιοίκηση και την υπεύθυνη αποκέντρωση του ελληνικού κράτους.

της Μαρίας Μαραντίδου
Υποψήφιας Δημοτικού Συμβούλου
μαζί … με προοπτική για ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Στιγμές παιδείας στο Παλαιό Φάληρο

Το απόγευμα της Πέμπτης 9 Μαΐου, μαθητές, γονείς και επισκέπτες είχαν τη χαρά και την τιμή να γνωρίσουν μια σπουδαία γυναίκα. Την Ελληνίδα ιστορικό και βυζαντινολόγο, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. Η κ. Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία του. Επίσης, είναι Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως στη UNICEF, καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.

Η κ. Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ προσκλήθηκε στο σχολείο με αφορμή μια σημαντική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Να προσθέσουν ως προσωνυμία στο σχολείο, το όνομά της, το οποίο πλέον θα ονομάζεται:

» 11ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου – Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ»

Η παρουσία μιας εξέχουσας προσωπικότητας με διεθνή ακτινοβολία και μιας αειθαλούς δασκάλας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πρότυπο αξιών για τους μαθητές, τις μαθήτριες και όλους τους παρευρισκόμενους, τους οποίους κατέκτησε με τα λόγια και το χιούμορ της. Γιαυτό και η επίσκεψή της στο σχολείο ήταν τόσο σημαντική. Αξίζουν λοιπόν πολλά συγχαρητήρια στην Διευθύντρια του σχολείου, στο σύλλογο διδασκόντων και στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για τη διοργάνωση αυτής της ξεχωριστής εκδήλωσης.

Παρόντες οι μαθητές του σχολείου με τους γονείς τους , ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο Αντιδήμαρχος παιδείας και υποψήφιος Δήμαρχος Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Ασημακόπουλος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και υποψήφιοι Δήμαρχοι Γιώργος Βασιλείου, Ανδρέας Δούμας, Κώστας Μερκουράκης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Στέλιος Κατσέλης, Δημοτικοί σύμβουλοι και υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων του Π. Φαλήρου.

Δύο «κυρίες της Παιδείας» και υποψήφιοι Δημοτικοί σύμβουλοι. Η καθηγήτρια Αγγλικών Εύη Δούκογλου και η Μαρία Μαραντίδου πρώην πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 11ου Δημοτικού Σχολείου, τώρα πρόεδρος του συλλόγου γονέων του 2ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου. Μαζί και ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Βασιλείου.

Πρωτομαγιά

Η 1η μέρα του Μαΐου είναι η γιορτή της Άνοιξης.

1a1525

Ο εορτασμός της συνδέεται με την ανθρώπινη χαρά για την άνθηση και τη βλάστηση. Το πιο γνωστό έθιμο που μας συνδέει με την παραδοσιακή Πρωτομαγιά είναι το πρωτομαγιάτικο στεφάνι.

Όμως η 1η Μάη είναι και μέρα «ορόσημο» για τους αγώνες των εργατών σε ανάμνηση του αιματηρού ξεσηκωμού των εργατών την 1η Μαΐου 1866 στο Σικάγο, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ κατά των εργατών, που διαμαρτύρονταν υπέρ της διεκδίκησης οκτάωρης εργασίας και καλύτερων εργασιακών συνθηκών.

«Η εργατική Πρωτομαγιά» μας στέλνει μηνύματα μέσα από αφίσες που έχουν δημιουργηθεί για τον εορτασμό της.

1maitr
cebfcebacf84ceb1cf89cf81cebf
8hoursday_banner_18561
1-mah
531c53af95e2e1227ac220d725569729
mayday11
3
7-may1st-lg
10-occupymaydaytree-occuprint-2012

Δημοτικές εκλογές 2019: Τι πιστεύουμε – Τι θέλουμε

Το Φάληρο

            Είναι το σταυροδρόμι τριών πολιτισμών …

                             Της Φαντασίας της Ανατολής

                             Της Μαγείας της Αφρικής  και

                             Της Λογικής της Δύσης

                                                                                 Τάκης Κανδύλης 

                                                                    Αρχιτέκτων και Πολεοδόμος

Τι πιστεύουμε – Τι θέλουμε

H Φαληρική Κοινωνία αποτελείται από Πολίτες, παραγωγικές Επιχειρήσεις των κατοίκων, Ενώσεις και Οργανώσεις τους οποίους, η τοπική πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει και να προάγει μέσω μιας  συνεχούς και ολοένα πιο διευρυμένης Συμμετοχικής διαδικασίας.

Πιστεύουμε στο Φάληρο των Αξιών.

Πιστεύουμε στο Φάληρο της Συμμετοχής.

Πιστεύουμε στο Φάληρο του Πολιτισμού.

Πιστεύουμε στο Φάληρο της Προοδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής.

Θέλουμε σε όλες τις δράσεις του Δήμου να προάγουμε τις Συνταγματικές Αρχές, να εφαρμόζουμε τις  Αξίες της Αμοιβαιότητας,  του Εθελοντισμού και  της Αλληλεγγύης, να προστατεύονται τα Δημόσια Αγαθά με μια πιο αποδοτική Δημόσια Διοίκηση και να υπηρετούνται οι θεσμοί με Ηθική,  Τιμιότητα, Νομιμότητα, Διαφάνεια, Εγκράτεια και Σεβασμό στον Συμπολίτη μας.

Θέλουμε ως κύριους άξονες στήριξης της Τοπικής   και της Εθνικής  Οικονομίας τις παραγωγικές διαδικασίες και τους εργαζόμενους.

Θέλουμε να γνωρίσει όλος ο κόσμος το Φάληρο για τον απαράμιλλο φυσικό του πλούτο, για την ιστορία του, τον πολιτισμό του και για την παρουσία του στο Νότιο Τομέα αλλά και σε ολόκληρη τη Μητροπολιτική περιοχή του Λεκανοπεδίου.

Θέλουμε ένα Φάληρο που να αγαπά όλους τους κατοίκους του και να  στηρίζει τους νέους του για μια καλύτερη ζωή.